shutterstock_81494167 (1)

Door alle veranderingen in het personen vervoer is het werk van een taxi-chauffeur flink veranderd. Veel werkzaamheden zijn tegenwoordig gericht op de zorg en luxe dienstverlening. Hierdoor zijn niet alleen de taken, maar vooral ook de verantwoordelijkheden omvangrijker geworden.

Reden waarom een opleiding en diploma verplicht geworden is.

Passagiers en opdrachtgevers zullen zich natuurlijk beter op hun gemak voelen wanneer een taxi-chauffeur een goede opleiding heeft gevolgd in: omgang met verschillende soorten passagiers, veiligheid en regelgeving.

Autorijschool Damstra is gespecialiseerd in het opleiden van taxichauffeurs voor taxi-bedrijven in de regio Noord- en Zuid Oost Friesland. Wij zijn in staat de opleidingen aan te passen aan de wensen en behoeften van opdracht-gevers in deze regio (o.a. voorbereidingen tijdens de opleiding voor TX-keur gecertificeerde taxi bedrijven).

Het taxidiploma is verplicht voor:

· Iedereen die na 1 juli 2004 taxichauffeur wil worden moet met goed gevolg het wettelijk verplichte CCV-examen voor taxichauffeurs afleggen.
· Iedereen die na 1 juli 2001 taxichauffeur is geworden, moet vóór 1 juli 2006 het examen met goed gevolg afleggen.

Chauffeurs die het examen voor deze datum niet halen, mogen geen taxivervoer meer verrichten.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. U kunt eerst het theorie-examen doen en daarna het praktijk-examen. Andersom mag ook. Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, hiervoor krijgt u 60 minuten de tijd. Het praktijkexamen duurt maximaal 85 minuten.
Kandidaten die slagen voor de beide onderdelen ontvangen het BasisdiplomaTaxichauffeur zoals bedoeld in de Taxiwet.

Hoe wordt u taxichauffeur?

Iedere taxichauffeur dient over een chauffeurspas te beschikken. De chauffeurspas is persoonlijk. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u aanvragen bij de KIWA.

• Via de website van de KIWA www.kiwaregister.nl
• Via de telefoon 070 41 44 888
• Of schriftelijk op onderstaand adres:

Postbus 4,
2280 AA, Rijswijk (ZH)
E-mail : vergunningen@kiwa.nl

U krijgt een chauffeurspas als u het volgende kunt overleggen:

• een volledig ingevuld aanvraagformulier
• een pasfoto
• een verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan twee maanden (verkrijgbaar bij de gemeente)
• een geneeskundige verklaring, niet ouder dan twee maanden (verkrijgbaar via www.multimedisch.nl)
• een kopie van een in Nederland geldig rijbewijs B
• en met ingang van 1 juli 2004 ook het getuigschrift vakbekwaamheid CBR/CCV. (De
bassis-opleiding taxichauffeur).

De chauffeurspas kost € 129,47 en is vijf jaar geldig.

Kijk voor meer informatie op www.taxiwet.nl.

Let op! U bent strafbaar als u zonder pas als taxichauffeur werkzaam bent!

shutterstock_128504897

Snel het rijbewijs halen?

Dan ben je bij Autorijschool Damwoude (Damwald) aan het juiste adres! Jouw instructeur houdt rekening met jouw wensen en jouw agenda.

shutterstock_81494167 (1)

Taxi opleidingen

Autorijschool Damstra is gespecialiseerd in het opleiden van taxichauffeurs voor taxi-bedrijven in de regio Noord- en Zuid Oost Friesland.